INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet w Siedlcach

 
 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, odbędą się w dniu 5 marca 20224 r., w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39, w auli 08B.

  1. godz. 11.00 – w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach profesora i profesora uczelni
  2. godz. 14.00 - w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni

Kandydaci do UKE mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, do którego należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka UKE.

Wypełnione i podpisane dokumenty, można dostarczyć od dnia 20 lutego 2024 r. do dnia 4 marca 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego w dniu 5 marca br., do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata.

Druk zgłoszenia oraz druk zgody wraz z oświadczeniem kandydata dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce „Wybory na kadencję 2024 - 2028”.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

PLIK DO POBRANIA