INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet w Siedlcach

 
 

Budynek uniwersytetu na ukrainie

Dnia 10 listopada bieżącego roku akademickiego studenci kierunków Logistyka i Zarządzanie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości wraz ze swoimi opiekunami naukowymi brali udział (on-line) w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Determinants of Social and Economic Recovery of the Country, Regions and Business Entities”.
 
Organizatorem był Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem w Ukrainie. Uniwersytet w Siedlcach, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości był współorganizatorem wspomnianego wydarzenia naukowego.
 
Po części plenarnej równolegle odbywały się 6 sesji tematycznych. Bardzo dziękujemy głównym organizatorom za zaproszenie wzięcia udziału w konferencji, którą cechował wysoki poziom merytoryczny obrad.
 
Bardzo dziękujemy studentom i nauczycielom akademickim naszego Instytutu za aktywne zaangażowanie i opracowanie referatów na konferencję.

Zdjęcie grupowe z global volunteer

W ramach przedmiotu Warsztaty Logistyczne prowadzonego przez dr Olę Bareja-Wawryszuk w dniu 20.10.2023 gościliśmy Pana Johna Kristianson`a z organizacji Global Volunteers. Pan John wygłosił prezentację dotyczącą łańcucha dostaw w firmie Toyota, w której pracował.
 
Studenci mieli możliwość dowiedzieć się o wyzwaniach logistycznych związanych z kompletacją części do produkcji Lexusa. Podczas warsztatów Pan John opowiedział również o urokach mieszkania w Kalifornii i Los Angeles. Ponadto, w dnia 10-27 października 2023 pracownicy Instytutu uczestniczyli w konwersacjach z Panem Johnem Kristianson mając możliwość podnoszenia swoich kompetencji językowych. 

logo firmy symfonia

W roku akademickim 2023/24 Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu w Siedlcach rozpoczyna współpracę z firmą  Symfonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132. Symfonia jest producentem znanego i cenionego oprogramowania do prowadzenia firmy.


Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości bierze udział w programie „Symfonia dla Edukacji”. W ramach współpracy będą prowadzone zajęcia dla studentów z wykorzystaniem aktualnego Oprogramowania Symfonii w wersji edukacyjnej. Na zajęciach z takich przedmiotów jak Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa, Księgowość cyfrowa będą wykorzystywane programy z obszarów kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, między innymi takie jak: Symfonia ERP Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Środki Trwałe.


Dzięki współpracy Uczelni z firmą Symfonia  Nasi Studenci zdobędą praktyczną wiedzę z obsługi tego typu programów, co  da im lepsze kompetencje na rynku pracy.

erasmus plus dla studentów - lato 2023/24

XX International Week to prestiżowy projekt Uniwersytetu w Siedlcach, który łączy cele naukowe i
dydaktyczne.


XX International Week został zorganizowany przez Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz
Instytut Nauk o Polityce i Administracji wraz z zagranicznymi współorganizatorami:

  • University Geomedi, Giorgia,
  • Alexander College, Cyprus
  • Moravian Business College Olomouc, Czech Republic
  • National University of Political Studies and Public Administration Romania ,
  • Vytautas Magnus University, Lithuania
  • National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
  • Institute of Marketing and Business Sciences,
  • Faculty of Business and Management Óbuda University Keleti Károly, Hungary

W ramach XX International Week w dniach 18-20 października 2023r. odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa i warsztaty dla studentów. Tegoroczna edycja konferencji nosi nazwę
"Navigating our Challenging Times. Strategies for Resilience and Recovery" i skupia się na
poszukiwaniu strategii, które pomogą społeczeństwom radzić sobie w obliczu współczesnych
wyzwań.