INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet w Siedlcach

 
 

erasmus plus dla studentów - lato 2023/24

W dniu 25 września w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Management 2023 – Innowacje w organizacji w warunkach kryzysów i niepewności.

 

Konferencja była organizowana wspólnie ze Wschodnią Izbą Gospodarczą w Siedlcach. Tegoroczna konferencja stawiała sobie za cel stworzenie forum dyskusyjnego teoretyków i praktyków gospodarki, zainteresowanych problematyką innowacyjności, które wskazywać będzie uwarunkowania innowacyjności, wyzwania stawiane przez niepewne otoczenie oraz propozycje usprawnień.

 

Podczas konferencji odbył się panel ekspertów prowadzony przez dr inż. Tomasza Stefaniuka- Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Panel składał się z dwóch części. Pierwsza część poruszała tematykę innowacyjnej organizacji we współczesnym świecie.

 

Ekspertami w tej części byli dr hab. Roman Batko – profesor AGH w Krakowie, dr hab. Marcin Flieger - profesor Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz mgr Tomasz Hapunowicz - Prezes Zarządu Mostostal Siedlce sp. z.o.o.

 

Druga część panelu ekspertów podejmowała tematykę czynnika ludzkiego w innowacyjnej organizacji. Jako eksperci w tej tematyce wypowiadali się dr hab. BoguszMikuła – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Agnieszka Bukowska- Piestrzyńska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Piotr Wróbel – profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Obrady konferencyjne prowadzone były w V sesjach równoległych i podejmowały tematykę dotyczące innowacji w organizacjach i ich finansowania bezpieczeństwa ekonomicznego oraz cyfryzacji gospodarki.

 

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciel biznesu, dla których przygotowany został warsztat na temat: Koncepcja Przemysłu 4.0 idea koncepcji, kierunki transformacji gospodarki, przykłady, szanse i zagrożenia. Warsztat został przeprowadzony przez dr Marka Szajczyka z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele 18 ośrodków naukowych w Polsce i 6 ośrodków naukowych z zagranicy.

 

W organizację konferencji duży wkład wnieśli: dr inż. Tomasz Stefaniuk, mgr Mariusz Cielemęcki, mgr Tomasz Dzioba i mgr Dariusz Chalimoniuk.

Biuro konferencji obsługiwali studencki kierunków Zarządzanie i Logistyka prowadzonych w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości.