INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet w Siedlcach

 
 

Konferencja Naukowa – Nowoczesne Koncepcje Zarządzania

W dniach 23-24 listopada 2023 roku odbyła się XIII Konferencja Naukowa Nowoczesne Koncepcje Zarządzania, której tematem przewodni brzmiał: „Innowacyjne zarządzanie w organizacjach komercyjnych, publicznych i społecznych w aspekcie
bezpieczeństwa - obszary, szanse, wyszywania, perspektywy”. Konferencja organizowana była przez Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.
 
Udział w niej wzięli pracownicy Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości. W panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Trendy i wyzwania rozwoju przedsiębiorczości prowadzonym”, przez Panią dr hab. Katarzynę Kreczmańską-Gigol prof. Szkoły Głównej Handlowej, w roli eksperta głos zabierał dr inż. Tomasz Stefaniuk – Kanclerz Uniwersytetu w Siedlcach.
 
Pozostałymi uczestnikami dyskusji byli: prof. dr hab. Szymon Cyfert - Członek Rady Doskonałości Zawodowej, dr hab. Waldemar Glabiszewski prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Tomasz Brzozowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Jacek Woźniak z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Dr inż. Tomasz Stefaniuk wypowiadał się m.in. na temat zalet, wad i wyzwań jakie dla przedsiębiorstw niesie informatyzacja i elektroniczny obieg dokumentów w kontekście planowanego wdrożenia  E-doręczeń oraz KSeF. Kolejnym poruszanym tematem podczas panelu dyskusyjnego było bezpieczeństwo informacji w dobie cyfryzacji. Dr inż. Tomasz Stefaniuk udzielił odpowiedzi na pytanie dlaczego cyberataki oraz dezinformacja stają się coraz większym problemem, z którym zmagają się firmy na całym świecie.
 
W dalszej części panelu Kanclerz Uniwersytetu w Siedlcach uczestniczył w dyskusji dotyczącej rezygnacji przez pracodawców z pracy zdalnej pomimo jej niekwestionowanych zalet.
 
 
 
 

Budynek uniwersytetu na ukrainie

Dnia 10 listopada bieżącego roku akademickiego studenci kierunków Logistyka i Zarządzanie Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości wraz ze swoimi opiekunami naukowymi brali udział (on-line) w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Determinants of Social and Economic Recovery of the Country, Regions and Business Entities”.
 
Organizatorem był Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem w Ukrainie. Uniwersytet w Siedlcach, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości był współorganizatorem wspomnianego wydarzenia naukowego.
 
Po części plenarnej równolegle odbywały się 6 sesji tematycznych. Bardzo dziękujemy głównym organizatorom za zaproszenie wzięcia udziału w konferencji, którą cechował wysoki poziom merytoryczny obrad.
 
Bardzo dziękujemy studentom i nauczycielom akademickim naszego Instytutu za aktywne zaangażowanie i opracowanie referatów na konferencję.

Zdjęcie grupowe z global volunteer

W ramach przedmiotu Warsztaty Logistyczne prowadzonego przez dr Olę Bareja-Wawryszuk w dniu 20.10.2023 gościliśmy Pana Johna Kristianson`a z organizacji Global Volunteers. Pan John wygłosił prezentację dotyczącą łańcucha dostaw w firmie Toyota, w której pracował.
 
Studenci mieli możliwość dowiedzieć się o wyzwaniach logistycznych związanych z kompletacją części do produkcji Lexusa. Podczas warsztatów Pan John opowiedział również o urokach mieszkania w Kalifornii i Los Angeles. Ponadto, w dnia 10-27 października 2023 pracownicy Instytutu uczestniczyli w konwersacjach z Panem Johnem Kristianson mając możliwość podnoszenia swoich kompetencji językowych. 

logo firmy symfonia

W roku akademickim 2023/24 Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu w Siedlcach rozpoczyna współpracę z firmą  Symfonia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 132. Symfonia jest producentem znanego i cenionego oprogramowania do prowadzenia firmy.


Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości bierze udział w programie „Symfonia dla Edukacji”. W ramach współpracy będą prowadzone zajęcia dla studentów z wykorzystaniem aktualnego Oprogramowania Symfonii w wersji edukacyjnej. Na zajęciach z takich przedmiotów jak Rachunkowość finansowa, Rachunkowość podatkowa, Księgowość cyfrowa będą wykorzystywane programy z obszarów kadrowo-płacowego i finansowo-księgowego, między innymi takie jak: Symfonia ERP Kadry i Płace, Symfonia Finanse i Księgowość, Symfonia Środki Trwałe.


Dzięki współpracy Uczelni z firmą Symfonia  Nasi Studenci zdobędą praktyczną wiedzę z obsługi tego typu programów, co  da im lepsze kompetencje na rynku pracy.