INSTYTUT NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

Uniwersytet w Siedlcach

 
 

Zdjęcie grupowe

19 stycznia 2024 roku, studenci trzeciego roku na kierunku Logistyka mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w seminarium terenowym w Centrum Dystrybucji firmy Lidl Polska Sp. z o.o. w Kałuszynie. Zajęcia odbyły się w ramach przedmiotu Warsztaty Logistyczne prowadzonego przez dr Olę Bareja-Wawryszuk i przyniosły uczestnikom nieocenioną wiedzę oraz praktyczne doświadczenie z zakresu logistyki.

Podczas seminarium studenci mieli okazję bliżej przyjrzeć się procesom magazynowania, przyjmowania towarów oraz ich dystrybucji. W trakcie wizyty uczestnicy seminarium mieli również możliwość rozmów z Kierownikiem Personalnym - Panem Łukaszem Wąsikiem, co pozwoliło im lepiej zrozumieć realia pracy w dynamicznym środowisku logistycznym.
 
Seminarium w Centrum Dystrybucji Lidl Polska Sp. z o.o. to kolejny krok w kierunku łączenia teorii z praktyką w edukacji logistycznej, co wpisuje się w strategię doskonalenia umiejętności przyszłych specjalistów branży.